fredag den 22. januar 2010

Referat fra bestyrelsesmøde 21. januar 2010

Kære Alle

God sen torsdag aften. KP-bestyrelsen har som annonceret afholdt et åbent møde, og i den forbindelse er der besluttet/drøftet følgende:

1. Bestyrelsen håber og tror på det frie initiativ i samfundet generelt og i KP i særdeleshed. Det kommer derfor ikke ovenfra, hvis og når der igen i 2010 arrangeres PÅSKETUR. Næ, initiativet skal gro fra neden, og bestyrelsen er spændt på de initiativer, der forhåbentligt bliver tager i en nær fremtid blandt foreningens aktive medlemmer.

2. Det blev på generalforsamlingen sidste år besluttet, at det koster 100 kroner årligt at være medlem af Kontrapunkt. Eneste betalende medlemmer i 2009 var Bo Bissum og undertegnede. Deres kontingenter overføres til indeværende år. Alle øvrige opfordres til snart og inden påsketur eller generalforsamling at indbetale beløbet til foreningens konto, den er:
3489-666714
Det kan oplyses, at der stod 3.440 kroner på kontoen ved udgangen af 2009.
I økonomisk sammenhæng opfordrer bestyrelsen de gode kræfter fra foreningens såkaldte fyrtårnsarrangementer gennem året, for eksempel GGG hos Jørgen/Ellis i december, til at opkræve brugerbetaling. Og dermed til at lade fyrtårnsarrangementerne fuldt finansiere.

3. Så er der fundet dato og sted for generalforsamling 2010. Den finder sted torsdag 11/3 hos formand Kirsten og Ole, det er Rævens Kvarter 19 og klokken 19. Meld din ankomst til formanden og tag en kage med.

4. Bestyrelsen opfordrer de gode initiativer om at ville mere end blot det sociale, jvf sidste års tale fra Irene til Sankt Hans og efterfølgende snak ved chillifesten til fortsat at gro. Det kunne de for eksempel gøre ved gode snakke på påsketuren, hvor der registreres god synergi ofte i forbindelse med indtagelse af te, kaffe, chokolademælk og andre drikke.

5. For egen regning kan det tilføjes, at aktiviteterne i KP Culture & Event vil fortsætte året igennem.

De bedste hilsner,
Pbv, Jørgen N

mandag den 18. januar 2010

Bestyrelsesmøde - dagsorden

Kære Alle

Skal vi lige starte med at fortælle, at KP Culture & Event i dag søndag gennemførte en god og spændende tur til Louisiana, hvor Jakob Holdt-udstillingen var i højsædet. Vi nød udstillingen og kaffen og kagen, og så beviste vi, at man ikke besøger tage i Zoo for at se giraffen. Selveste Jakob Holdt var nemlig til stede.
Nu til noget andet. Formand Kisten indkalder til bestyrelsesmøde på torsdag, den 21/1-2010 klokken 19 på adressen Rævens Kvarter 19. Altså klokken 19 i nummer 19.

Dagsordenen er:
Godkendelse af referat
Orientering om den økonomiske situation.
Planlægning af påsketur
Opfølgning på brainstorm ved chilifest i september.
Planlægning af generalforsamling
Eventuelt

Bestyrelsesmødet er åbent for alle, men kræver tilmelding til Kirsten på forhånd.

PBV,
Jørgen N

mandag den 11. januar 2010

Bestyrelsesmøde torsdag den 21.1 kl. 19

Kære Medlemmer.
Jeg har ikke fået forslag til dagsordenen, som hermed bliver som følger.

1. Godkendelse af referat af 3. juni 2009.

2. Orientering om den finanserne i foreningen ved kasser Jesper.
Status på medlemsindbetalinger.
Hvad skal vi bruge penge på i 2010 og hvad har vi forbrugt/ eller har udlæg til fra sidste år ?
Fx. udlæg til hjemmesiden, ggg,
Folk, der mener at have udlæg, må henvende sig til kasseren.

3. Planlægning af Påsketur.

4. Opfølgning på brainstormning fra chilifesten 5. september

5. Planlægning af generalforsamling

6. eventuelt.

Jeg har fået tilmeldning fra Lars, Jesper og Jørgen
Suppleanterne og revisorne er hjertelig velkomne.

På gensyn og bedste hilsner Kirsten.

tirsdag den 5. januar 2010

GRATIS MEDLEMSKAB

Kære Kontraer !

Den 1. Januar 2010 blev dit medlemskab af Kontrapunkt meget mere værd. Denne dag udvidede vi nemlig med afdelingen CULTURE & EVENT, som året igennem tilbyder dig eksklusive besøg på museer, udstillingssteder, koncerter, naturvandringer med mere.

Det er helt GRATIS at være medlem af CULTURE & EVENT. Du er nemlig automatisk medlem, hvis du betaler kontingent til Kontrapunkt eller i øvrigt er KP-associeret.

GRATIS TUR TIL LOUISIANA.

Første tilbud bliver en gratis tur til Lousiana for blandt andet at se Jacob Holdt udstillingen. Du betaler kun transport, entre og andre personlige udgifter som museumsbutik og café. Ellers er turen helt gratis.

Mødested er Lousiana, medlemsindgangen søndag den 17. januar
klokken 13.15.

Der er obligatorisk tilmelding på denne mail. Benytter du DSBFIRST til Humlebæk, vær da opmærksom på hyppige uregelmæssigheder. Tjek i øvrigt oplysninger på www.louisiana.dk

Vel mødt til et år med mange oplevelser

KP CULTURE & EVENT - discovery of the unexpected

Jørgen Nielsen

onsdag den 25. november 2009

Bestyrelsesmøde - 16. januar kl. 19

Kære Alle i kontrapunkt.
Året går på hæld og traditioner fylder den mørke tid ud. Fælles kontra traditioner er jo ggg på Mølllevej og ikke mindst nytårs aften.
Så mon ikke at det vil være en god ide med et bestyrelsesmøde i januar - jeg tænker torsdag d. 16.1 kl 19 hos undertegnede.
Medlem forslag til behandling på bestyrelsemødet er særdeles velkomne.
Bedste hilsner Kirsten

tirsdag den 3. november 2009

GLYPTOTEKET - 29. NOVEMBER - AFLYST!!

Kære Alle.
Det har beklageligvis været småt med kulturudflugter dette efterår, men nu kommer der dog et, og tilmed på opfordring.
 
SØNDAG DEN 29. NOVEMBER KLOKKEN 12 BESØG PÅ NY CARLSBERG GLYPTOTEK.
 
Man mødes ude foran, og det skulle faktisk være en gratis fornøjelse netop søndag at besøge glyptoteket. Det kan være, at der så kan blive råd til en kop kaffe.
Ingen tilmelding/afmelding, i hvert fald ikke  nødvendigvis. Men positive mails fra Kontrafolket er jo altid velkomne.
 
Kærligst,
Jørgen
 
PS Senere i kalenderen:
SKOVTUR
LOUISIANA

tirsdag den 8. september 2009

TAK OG...

Kære Alle

Mange tak til arrangørerne og til alle deltagere for en hyggelig chilifest i lørdags. Landets største paella-pande og god stemning i regnen!
 
Som man noterede, blev visionerne lagt.
I løbet af efteråret er der et par småture. På opfordring en tur til Glyptoteket en lørdag/søndag eftermiddag. Og en vandretur i skoven på et tilsvarende tidspunkt. Der ikke dato på turene endnu. Men hold øje med mailen, så sker der noget....lige pludselig.
 
Og som det er bekendt er der en lille eksklusiv gruppe omkring Bo Bissum, som dyrker Filmporten, det lidt mere cineastiske alternativ til Biografklub Danmark, som er for masserne og derfor ikke noget for os.  Man kan sikkert godt få lov til at være med, hvis man til hvert af de gamle medlemmer giver en stor latte inden filmen. Tjek repertoiret på www.filmporten.dk
Det var alt for nu, og husk, at kulturen skal opleves i Kontrapunkt.
Jørgen
 
 
Og billeder fra Irene og Michael:
Tak for i går. Her er et lidt billeder fra chilihøstfesten
http://picasaweb.google.com/egevid
 
Bedste chilihilsen
Michael