5. januar 2009

Hej Bestyrere (Kirsten, Vibeke, Bo, Jesper A, René H, Ellis, Irene)

Hermed indkaldes på vegne af formanden til ordinært bestyrelsesmøde mandag d. 26. januar kl. 19:30
hos Forkvinden Kirsten i Rævens Kvarter 19.
i henhold til vedtægternes § 6. stk. 5( Formanden - og i hans fravær næstformanden - indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab. )


Dagsorden for møde:
1. Oplæg om retablering af kontrapunkt som forening med betaling af kontingent. Dette oplæg skal fremlægges til generalforsamlingen.
2. Fra sidste bestyrelsesmøde 15.9 skulle bestyrelsen komme med et oplæg til bl.a definering af medlemmer og deltagere i påsketuren ved evt. pladsmangel.
3. Afklaring af påsketur 2009
4. Forårets aktiviteter
5. Problematikken omkring respons på aktiviteter og forslag om en kommunikations politik.
6. Indkaldelse til generalforsamling
7. Eventuelt
· · ·
De automatisk indkaldte er:
Bestyrelsen pr. 8. jan 2008
Formand: Kirsten Foss Andersen
Næstformand: Vibeke Bernhard-Jensen
Sekretær: Bo Bissum
Kasserer: Jesper Andresen
Desuden indkaldes flg.til møde:
It-ansvarlig: René Hyldig
Suppleanter: Ellis Nielsen og Irene Videbæk Bendtsen
Flg. orienteres om møde, men forventes ikke at deltage:
Kritisk revisor: Flemming Olsen
Revisorsuppleant: Karin Olsen

En medbragt citronmåne eller lign. vil modtages med glæde
Med venlig hilsen

Bo Bissum
Sekretær i KP