30. marts 2009

Forkvindens beretning 2009

Dette er den første ordinære generalforsamling, siden Kontrapunkt
genopståen som forening februar 08.

Jesper tog initiativet til oprettelse af foreningen, da han som
kassemester på Påsketurerne havde brug for en konto til indbetaling af
fælles udgifter.

Så på en mørk februaraften mødtes et udsnit af kontraer hjemme hos
Jesper og Vivse.
Foreningen genopstod med standardvedtægter, bestyrelse bestående af
forkvinde Kirsten, næstforkvinde Vivse, kasser Jesper, sekretær Bo, it
ansvarlig René, suppleanter Ellis og Irene. Kritisk revisor Flemming
og suppleant Karin og en foreningskonto.

Formålet med foreningen fælles oplevelser og alle bidrager på hver sin måde.

De fælles oplevelser er bundet op på årelange traditioner og
interessefællesskaber. Alle kan byde ind med forslag. Nytårs aften,
fastelavn, påsketur, Sct. Hans, sommerfester, kulturmøder, Tivoli,
premierer film, fælles spisning, grønlang kål, fødselsdage ovs.

På det første bestyrelses møde i september drøftede vi kommunikation
og medlemskaber.

Kommunikationen forgår via mail og hjemmesiden. René påtog sig opgaven
med at ajourføre maillisten alle@kontrapunkts.dk og han er redaktør af
hjemmesiden. Hjemmesiden er blevet lavet for en udgift til 300 kr. og
Renés frivillige arbejdskraft. Medlemmer og interessenter er pr
definition maillisten.

Da Kontrapunkt formelt er en forening, har bestyrelsen også drøftet
kontingent uden vi er kommet frem til noget beløb. Holdningen er, at
spørgsmålet om kontingent er et standard vedtægt punkt og beløbet kun
skal være af symbolsk karakter. Spørgsmålet er til drøftelse på
dagsordnen i dag.

Som forkvinde kan jeg konstatere, at Kontrapunkt er en livlig og
initiativ forening, som fuld ud lever op til formålet.

Det har været sjovt for mig at have haft den formelle rolle som
forkvinde og jeg har fået mange kontakter og oplevelser.

Jeg vil sige tak til min bestyrelse og medlemmer. Jeg har aldrig før
prøvet at have sekretær bistand og det har været en god oplevelse.

/Kirsten