11. maj 2009

Orientering om indkaldelse til bestryrelsesmøde - opfølgning på fang flåten

Kære Kontraer.

Foråret som vi oplevede på Påsketuren, har udfoldet sig i fuld flor.
Vi har nydt foråret og nu er det tid at indkalde til bestyrelsesmøde
3. juni kl. 19, Rævens Kvarter 18.

Dagsordenen er konstituering af bestyrelsen – dvs. valg af sekretær og
kasserer.

Valgbare til disse poster er Jesper K, Jørgen N og Lars.

Bestyrelsen består som bekendt af Vivse, næstforkvinde og jeg som
forkvinde. Vivse får du regnskabet overdraget fra Jesper ?

Suppleanterne Irene og Ellis er velkomne til deltagelse i mødet –
ligeledes revisor og suppleant, Flemming og Karin.
Som IT-sagkyndig René er selvskreven.

Forslag til dagsordenen modtages gerne og senest 26. maj.

Bestyrelsen bedes melde tilbage til mig om deltagelse i mødet på
kirsten-foss@webspeed.dk

For dem hvor flåtjagten gav gevinst, er det tid at se efter rødme på
bidstederne.

Bedste hilsner fra Kirsten