4. juni 2009

BESTYRELSESREFERAT

Kære Alle.
Bestyrelsen har onsdag holdt et konstituerede møde, hvor der blandt
andet blev udnævnt en kasserer, Jesper K, og en sekretær, Jørgen N.
Efterfølgende har det været en diskussion om et kontingent, som
herefter er vedtaget til 100 kroner pr. år pr. voksent medlem, det vil
sige over 18 år. Beløbet gælder for 2009 og skal indbetales inden
årets udgang.
Men hvad skal pengene så bruges til? Bestyrelsen har drøftet en
anvendelse omkring de årlige fyrtårne, som er påske-turen, Sankt Hans,
grønlangkål og gætterier hos Jørgen/Ellis samt nytårsaften. Familier,
som trækker et stort læs i den forbindelse, kan måske vente en lille
gave ved disse arrangementer i fremtiden. Men nu får vi se.

Nogen har været i tvivl om datoen for Kroens endeligt. Det er ikke
1/3-2007, for det er nemlig Ungeren, men derimod 19/1 1977, det har et
researchteam kunnet dokumentere for bestyrelsen i en bestilt
undersøgelse. Måske skal vi have en fremtid præget af udadrettede
aktiviteter og ikke kun hygge i venners lag. Men det skal være
lystbetonet og udvikle sig på den måde. Jørgen N skal lige have Irenes
udmelding på plads til generalforsamlingen, for den blev tolket i
retning af ønsket om flere åbne aktiviteter. Så Jørgen N og Irene skal
have en snak, men udanset hvad, kan dette ende i et arrangement i
inspirerende omgivelser, som lige klarer
lysterne til at være synlige i det lokale kulturlandskab - igen.
En lille udløber af denne snak førte omkring, hvad fremtidens
tilværelse uden for arbejdsmarkedet, efterløns- og pensionisttiden,
kunne føre med sig. Det kan være meget fjernt for nogle, det kan være
tættere på for andre.

En initiativ omkring netop et fyrtårn på året, Sankt Hans, nærmer sig,
fremgik det af mødet, som blev holdt hos forkvinden. Til stede ved
mødet var Flemming, Jesper K, Vivse, Lars, forkvinden og Ole, som jo
er forkvindens
mand samt:

Kærlig hilsen,
Jørgen N