27. maj 2009

Bestyrelsesmøde d. 3 juni kl. 19 i Rævens Kvarter 19

Kære Alle og bestyrelse.

Der er ikke indkommet nye forslag til dagsorden, som dermed er
konstituering af bestyrelsen og valg af kasser og sekretær.

Et emne er jo kontingentet og kommende events.

Vel mødt og mange hilsner fra Kirsten

11. maj 2009

Orientering om indkaldelse til bestryrelsesmøde - opfølgning på fang flåten

Kære Kontraer.

Foråret som vi oplevede på Påsketuren, har udfoldet sig i fuld flor.
Vi har nydt foråret og nu er det tid at indkalde til bestyrelsesmøde
3. juni kl. 19, Rævens Kvarter 18.

Dagsordenen er konstituering af bestyrelsen – dvs. valg af sekretær og
kasserer.

Valgbare til disse poster er Jesper K, Jørgen N og Lars.

Bestyrelsen består som bekendt af Vivse, næstforkvinde og jeg som
forkvinde. Vivse får du regnskabet overdraget fra Jesper ?

Suppleanterne Irene og Ellis er velkomne til deltagelse i mødet –
ligeledes revisor og suppleant, Flemming og Karin.
Som IT-sagkyndig René er selvskreven.

Forslag til dagsordenen modtages gerne og senest 26. maj.

Bestyrelsen bedes melde tilbage til mig om deltagelse i mødet på
kirsten-foss@webspeed.dk

For dem hvor flåtjagten gav gevinst, er det tid at se efter rødme på
bidstederne.

Bedste hilsner fra Kirsten

7. maj 2009

KRISTI HIMMELFARTSDAG

Kære Alle

God mandag aften. Traditionen tro arrangeres en lille skovtur Kristi
Himmelfartsdag den 21/5. Her mødes man på grillpladsen i Jonstrupvang
medbringende mad til eget forbrug, kaffe, øl, vand, vin etc. Det er et
afslappende arrangement, så mødetid er først klokken 13. Traditionen
tro fortsættes til Skovlyst bagefter for at indtage en enkelt øl.
Under den økonomiske optur lød opfordringen at medbringe penge til en
stor øl. Her under recessionen kan man nøjes med en lille eller dele
med sidemanden.
Det står frit at komme eller lade være. Men man er sød, hvis man giver
besked om deltagelse eller ej. Nu er det spændende. Hvor mange er søde
i Kontrapunkt?

Kærlig hilsen,
Jørgen

PS Skulle nogle være usikker på lokaliteten, mail, ring eller sms. Så
kan man få en særlig pick up- service.