mandag den 11. januar 2010

Bestyrelsesmøde torsdag den 21.1 kl. 19

Kære Medlemmer.
Jeg har ikke fået forslag til dagsordenen, som hermed bliver som følger.

1. Godkendelse af referat af 3. juni 2009.

2. Orientering om den finanserne i foreningen ved kasser Jesper.
Status på medlemsindbetalinger.
Hvad skal vi bruge penge på i 2010 og hvad har vi forbrugt/ eller har udlæg til fra sidste år ?
Fx. udlæg til hjemmesiden, ggg,
Folk, der mener at have udlæg, må henvende sig til kasseren.

3. Planlægning af Påsketur.

4. Opfølgning på brainstormning fra chilifesten 5. september

5. Planlægning af generalforsamling

6. eventuelt.

Jeg har fået tilmeldning fra Lars, Jesper og Jørgen
Suppleanterne og revisorne er hjertelig velkomne.

På gensyn og bedste hilsner Kirsten.