fredag den 22. januar 2010

Referat fra bestyrelsesmøde 21. januar 2010

Kære Alle

God sen torsdag aften. KP-bestyrelsen har som annonceret afholdt et åbent møde, og i den forbindelse er der besluttet/drøftet følgende:

1. Bestyrelsen håber og tror på det frie initiativ i samfundet generelt og i KP i særdeleshed. Det kommer derfor ikke ovenfra, hvis og når der igen i 2010 arrangeres PÅSKETUR. Næ, initiativet skal gro fra neden, og bestyrelsen er spændt på de initiativer, der forhåbentligt bliver tager i en nær fremtid blandt foreningens aktive medlemmer.

2. Det blev på generalforsamlingen sidste år besluttet, at det koster 100 kroner årligt at være medlem af Kontrapunkt. Eneste betalende medlemmer i 2009 var Bo Bissum og undertegnede. Deres kontingenter overføres til indeværende år. Alle øvrige opfordres til snart og inden påsketur eller generalforsamling at indbetale beløbet til foreningens konto, den er:
3489-666714
Det kan oplyses, at der stod 3.440 kroner på kontoen ved udgangen af 2009.
I økonomisk sammenhæng opfordrer bestyrelsen de gode kræfter fra foreningens såkaldte fyrtårnsarrangementer gennem året, for eksempel GGG hos Jørgen/Ellis i december, til at opkræve brugerbetaling. Og dermed til at lade fyrtårnsarrangementerne fuldt finansiere.

3. Så er der fundet dato og sted for generalforsamling 2010. Den finder sted torsdag 11/3 hos formand Kirsten og Ole, det er Rævens Kvarter 19 og klokken 19. Meld din ankomst til formanden og tag en kage med.

4. Bestyrelsen opfordrer de gode initiativer om at ville mere end blot det sociale, jvf sidste års tale fra Irene til Sankt Hans og efterfølgende snak ved chillifesten til fortsat at gro. Det kunne de for eksempel gøre ved gode snakke på påsketuren, hvor der registreres god synergi ofte i forbindelse med indtagelse af te, kaffe, chokolademælk og andre drikke.

5. For egen regning kan det tilføjes, at aktiviteterne i KP Culture & Event vil fortsætte året igennem.

De bedste hilsner,
Pbv, Jørgen N